Deze privacy policy is van toepassing op iedereen die contact heeft met Koicompagnie, ongeacht of u (ex-)klant bent of enkel onze website bezoekt..
Algemene informatie
Welkom bij onze pagina Privacybeleid! Wanneer u onze winkeldiensten gebruikt, vertrouwt u ons met uw informatie. Dit privacybeleid is bedoeld om u te helpen begrijpen welke gegevens we verzamelen, waarom we het verzamelen, en wat we ermee doen. Wanneer u informatie met ons deelt, kunnen we onze services nog beter voor u maken. We kunnen u bijvoorbeeld relevantere zoekresultaten laten zien, en om U te helpen om het delen met anderen het makkelijker en sneller te maken. Terwijl u onze services gebruikt, willen we dat u duidelijk maakt hoe we informatie gebruiken en op welke manieren u uw privacy kunt beschermen. Dit is belangrijk; we hopen dat je de tijd neemt om het zorgvuldig te lezen. Vergeet niet dat u bedieningselementen kunt vinden om uw informatie te beheren en uw privacy en veiligheid te beschermen. We hebben geprobeerd het zo eenvoudig mogelijk te houden.
Recht op toegang, correctie en verwijdering van gegevens en bezwaar tegen gegevensverwerking
Onze klanten hebben het recht om persoonlijke gegevens met betrekking tot hen in te zien, te corrigeren en te verwijderen en om bezwaar te maken tegen de verwerking van dergelijke gegevens, door een schriftelijk verzoek te doen, op elk moment. Het bedrijf doet er alles aan om passende voorzorgsmaatregelen te treffen om de veiligheid en privacy van persoonlijke gegevens te waarborgen en om te voorkomen dat het wordt gewijzigd, beschadigd, vernietigd of geopend door niet-geautoriseerde derden.. Het bedrijf heeft echter geen controle over elk risico in verband met het gebruik van internet en waarschuwt daarom de gebruikers van de site voor de potentiële risico's die aan het functioneren en gebruik van het internet zijn verbonden. De Site kan links naar andere websites of andere internetbronnen bevatten. Aangezien het bedrijf geen controle heeft over deze websites en externe bronnen, kan het bedrijf niet verantwoordelijk worden gehouden voor het aanbieden of weergeven van deze websites en externe bronnen en kan het niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, advertenties, producten, services of enig ander materiaal beschikbaar op of van deze websites of externe bronnen.
Beheer van persoonlijke gegevens
U kunt uw persoonlijke gegevens online bekijken of bewerken voor veel van onze services. U kunt ook keuzes maken over onze verzameling en gebruik van uw gegevens. Hoe u uw persoonlijke gegevens kunt bekijken of beheren, is afhankelijk van de services die u gebruikt. U kunt kiezen of u promotionele berichten uit onze winkel wilt ontvangen per e-mail, sms, fysieke post en telefoon. Als u promotionele e-mail of sms-berichten van ons ontvangt en u wilt afmelden, kunt u dit doen door de aanwijzingen in dat bericht te volgen. U kunt ook keuzes maken over de ontvangst van promotionele e-mail, telefoongesprekken en post door het bezoeken en aanmelden bij Company Promotional Communications Manager, waarmee u contactgegevens kunt bijwerken, contactvoorkeuren kunt beheren, u kunt afmelden voor e-mailabonnementen en kunt kiezen of u deel uw contactgegevens met onze partners. Deze keuzes zijn niet van toepassing op verplichte servicecommunicaties die deel uitmaken van bepaalde winkeldiensten.
Informatie die we verzamelen
Onze winkel verzamelt gegevens om effectief te kunnen werken en u de beste ervaringen met onze services te bieden. U geeft een deel van deze gegevens rechtstreeks op, bijvoorbeeld wanneer u een persoonlijk account aanmaakt. We krijgen een deel ervan door vast te leggen hoe u met onze services omgaat door bijvoorbeeld technologieën als cookies te gebruiken en foutmeldingen of gebruiksgegevens te ontvangen van software die op uw apparaat wordt uitgevoerd. De gegevens die we verzamelen, zijn afhankelijk van de services en functies die u gebruikt.
Hoe wij uw informatie gebruiken
Onze winkel gebruikt de gegevens die we verzamelen voor drie basisdoelen: ons bedrijf exploiteren en onze diensten aanbieden (inclusief verbeteren en personaliseren), communicatie verzenden, waaronder promotiecommunicatie, en advertenties weergeven. Bij het uitvoeren van deze doeleinden combineren we gegevens die we verzamelen via de verschillende winkeldiensten die u gebruikt om u een meer naadloze, consistente en persoonlijke ervaring te bieden. Om de privacy te verbeteren, hebben we echter technologische en procedurele beveiligingen ingebouwd om bepaalde gegevenscombinaties te voorkomen. We slaan bijvoorbeeld gegevens die we van u verzamelen op wanneer u niet-geverifieerd bent (niet ingelogd) los van accountinformatie die u direct identificeert, zoals uw naam, e-mailadres of telefoonnummer.
Uw informatie delen
We delen uw persoonlijke gegevens met uw toestemming of indien nodig om een ​​transactie te voltooien of om een ​​service te verlenen die u hebt aangevraagd of geautoriseerd. We delen uw inhoud bijvoorbeeld met derden wanneer u ons dit vraagt. Wanneer u betalingsgegevens verstrekt om een ​​aankoop te doen, zullen we betalingsgegevens delen met banken en andere entiteiten die betalingsverrichtingen verwerken of andere financiële diensten verlenen, en voor fraudepreventie en kredietrisicolimitering. Bovendien delen we persoonlijke gegevens tussen onze gecontroleerde dochterondernemingen en dochterondernemingen. We delen ook persoonlijke gegevens met leveranciers of agenten die namens ons werken voor de doeleinden die in deze verklaring worden beschreven. Bedrijven die we hebben ingehuurd om klantenservice te verlenen of die ons helpen onze systemen en services te beveiligen en beveiligen, hebben bijvoorbeeld mogelijk toegang nodig tot persoonlijke gegevens om die functies te kunnen bieden. In dergelijke gevallen moeten deze bedrijven zich houden aan onze gegevensprivacy- en beveiligingsvereisten en mogen zij de persoonlijke gegevens die zij van ons ontvangen voor geen enkel ander doel gebruiken. We kunnen ook persoonlijke gegevens vrijgeven als onderdeel van een zakelijke transactie, zoals een fusie of verkoop van activa.